Održana obuka za rukovodioce preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o bezbednosti i zdravlju na radu

14. Mart 2020.

Obuka za rukovodioce preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održana je u periodu od 10. do 12. marta 2020. godine.

Trodnevnoj obuci prisustvovalo je 39 rukovodilaca preduzeća iz Srbije, u cilju unapređenja zaštite i bezbednosti na radu u preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Trening je pokrio širok spektar tema koje su doprinele boljem razumevanju zaštite i bezbednosti osoba sa invaliditetom u poslovnom okruženju.

Trening su sproveli eksperti sa projekta “Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja”, dr Marija Aranđelović i Nikola Karanović, dok je obuci prisustvovala i Mirjana Pantelić, sekretarka Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju (UIPS). Polaznicima obuke obratila se i tim liderka projekta Jelena Vahakuopus, koja je govorila o bezbednosti i zdravlju na radu u zemljama EU.

Projekat “Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja” ima za cilj da ostvari održiv i inkluzivan rast za Srbiju, stvaranjem stručnog i sposobnog kadra. Od ključne važnosti za projekat je i uključenost socijalno ranjivog stanovništva.