Održan sastanak sa Udruženjem preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

13. Februar 2020.
U sredu, 12. februara 2020. godine, održan je sastanak sa rukovodiocima i zamenicima rukovodioca pet preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sastanak je održan na osnovu predhodnog dogovora Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Republike Srbije (UIPS).

Jedna od tema sastanka bila je i obuka za rukovodioce preduzeća, planirana za mart 2020. godine. 

Projekat “Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja” ima za cilj da ostvari održiv i inkluzivan rast za Srbiju, stvaranjem stručnog i sposobnog kadra. Od ključne važnosti za projekat je i uključenost socijalno ranjivog stanovništva.