Sprovođenje

PLANET S.A.

PLANET je vodeća grčka konsultantska kompanija za menadžment i upravljanje projektima u jugoistočnoj Evropi. 

Ekonomski institut

Ekonomski institut je naučnoistraživačka i savetodavna kuća čiji saradnici decenijama pružaju dragocena rešenja javnom i privatnom sektoru za unapređenje privrednog ambijenta i razvoj poslovanja.


AECOM

AECOM je vodeća svetska infrastrukturna firma sa nenadmašnom baštinom koja nudi rešenja za dizajn, planiranje, inženjering, konsalting i upravljanje građevinama.

BEST

BEST je privatni institut koji svojim klijentima pruža efikasnu podršku u pitanjima vezanim za osoblje već više od 25 godina, sa posebnim naglaskom na kontinuiranim programima obuke. 

Konsultanti

Miroslav Brkić

Viši spoljni ekspert – stručnjak za procene institucija i programa monitoringa i jačanje kapaciteta u vezi sa osobama sa invaliditetom.

Aleksandra Grubin

Viši spoljni ekspert na komponenti 3 - Razvoj i primena aktivnih politika tržišta rada, jačanje kapaciteta i jačanje institucija, stručnjak za razvoj politika (i mere) u JZZ koji promovišu zapošljavan

Dr Beri (Varvara) Lalioti

Viši spoljni ekspert / istraživač [DPhil Oxon]

Anica Milković

Viši spoljni stručnjak za stručno obrazovanje i obuku nezaposlenih, razvoj nastavnih planova i programa stručnog usavršavanja NSZ-a u cilju unapređenja sistema obuke za nezaposlene i smanjenja neuskla

Marija Veličković

Mlađi finansijski stručnjak Komponenta 5 "Tehnička pomoć Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u efikasnom upravljanju i monitoringu

Slađana Lević

Mlađi spoljni stručnjak za za procene institucija i programa monitoringa i jačanje kapaciteta u vezi sa osobama sa invaliditetom

Jovana Krivokuća-Milovanović

Junior ne-ključni ekspert: razvoj i primena AMPZ-a; izgradnja kapaciteta i jačanje institucija, ekspert za razvoj politika (i mera) u JSZ-ima koji promovišu zapošljavanje osoba sa invaliditetom