O projektu

section-cover
Neophodno je ostvariti održiv i inkluzivan rast za Srbiju. To je jedino moguće kroz stvaranje stručnog i sposobnog kadra. Od ključne važnosti je uključenost socijalno ranjivog stanovništva- Strategija Evropa 2020. 

O čemu se radi?

Projekat će doprineti sprovođenju Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 i godišnjih Nacionalnih akcionih planova. Sprovodjenje strategije će se organizovati kroz podršku horizontalnim i ciljanim sektorskim oblastima vezanim za promociju aktivnosti zapošljavanja. Akcenat će se staviti na profesionalno i socijalno ugrožene grupe- nezaposlene osobe sa znanjem i veštinama za kojima postoji manji stepen potražnje, višak zaposlenih u javnom sektoru i osobe sa invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta

 • Manja neusklađenost veština na tržištu rada.
 • Bolji sistem obuke Nacionalne službe za zapošljavanje.
 • Bolji uticaj mera za zapošljavanje prilagođenih potrebama osoba sa invaliditetom.


Sektor
 • Radna mesta i ekonomski razvoj
 • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/135639/IH/SER/RS
Komponente
 • Poboljšanje NSZ programa obuke identifikovanjem i rešavanjem nedostataka u veštinama nezaposlenih
 • Analiza postojećeg sistema obuke NSZ i davanje preporuka za njegovo poboljšanje
 • Poboljšanje službi za zapošljavanje i mera za zapošljavanje u korist NSZ
 • Poboljšanje kvaliteta profesionalne rehabilitacije, obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u preduzećima
 • Tehnička pomoć NSZ i MRZBSP u efikasnom upravljanju i nadgledanju IPA 2013 Direktne donacije NSZ
 • Vidljivost projekta
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
1.829.050 €
Pregovaračko poglavlje
 • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
Vreme implementacije
Avgust 2017. - Jun 2020.
Korisnik
Ministrarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja; Nacionalna služba za zapošljavanje
Implementiran od strane
Konzorcijum: Partner Planet S.A. (Greece), BEST (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), Ekonomski Institut (Belgrade, Serbia), AECOM International Development Europe, CREFOP (Bucharest, Romania).