Uvodna obuka za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Divčibare, 3-6. mart 2020.

Datum: 3. Mart 2020.
Vreme: 00:00 - 00:00
Lokacija: Divčibare, Srbija

Projekat: Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošlјavanja

 

Rezultat 3: Unapređenje usluga i mera zapošlјavanja za osobe sa invaliditetom (OSI) koje realizuje NSZ

 

Aktivnost 3.9: Pomoć NSZ u pripremi indukcijskog paketa i uvodne obuke za najmanje 20 novih savetnika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u trajanju od najmanje 3 dana. Indukcijski paket za novozaposlene savetnike koji rade sa invaliditetom pripremljen i obučeno za najmanje 20 savetnika.

 

Trening: Uvodna obuka za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

Mesto održavanja: Divčibare, hotel „Divčibare“

 

Vreme: 3. do 6. mart 2020.